Pimex - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu Việt Nam

Bảo Việt hoàn thành hơn 80% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

Tập đoàn Bảo Việt (Mã CK: BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh trước soát xét quý III/2015. Theo đó, doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 15.095 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 960 tỷ đồng, giảm nhẹ so với một năm trước và hoàn thành 84% kế hoạch năm. 

Tính riêng quý III, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Bảo Việt đạt 265 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước do các dự án tham gia góp vốn hoạt động khởi sắc khiến dòng tiền cổ tức tăng trưởng. Mặt khác, lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý lại giảm 28%, đạt 228 tỷ đồng do mảng chứng khoán kinh doanh giảm sút khi bị ảnh hưởng bất lợi bởi diễn biến tài chính toàn cầu.

Hoạt động cốt lõi của tập đoàn vẫn giữ được mức tăng trưởng khi 9 tháng, lợi nhuận sau thuế từ bảo hiểm phi nhân thọ đạt 229 tỷ đồng, tăng hơn 20%; lãi từ mảng bảo hiểm nhân thọ đạt 519 tỷ đồng, tăng 19%. Lĩnh vực bảo hiểm hiện chiếm 75% tổng lợi nhuận của tập đoàn.

Tin liên quan