Pimex - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu Việt Nam

Công bố Quyết định miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông, khách hàng

Ngày 15/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất Động Sản và Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đã ban hành quyết định số 07/2016/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Ngọc Dũng.

Thực hiện quy định về công bố thông tin của tổ chức, công ty cổ phần Bất Động Sản Và Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đăng tải kèm Quyết Định nói trên để quý cổ đông, khách hàng được biết.

Trân trọng,

Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan