Pimex - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu Việt Nam

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 h ngày 21/03/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 h ngày 21/03/2016

Thời điểm 15h ngày 21/03/2016. Xem công văn

Loại hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mức t/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ Mới

SDQ Cũ

Xăng RON 95 KC

15.120

15.420

+670

20%

300

300

1047

370

Xăng RON 92 KC

14.420

14.700

+670

20%

300

300

1047

370

Xăng E5

13.890

14.160

+570

20%

300

0

1115

370

Diesel 0,05S

9.870

10.060

+290

10%

300

300

983

983

Dầu hỏa(KO)

8.900

9.070

0

13%

300

300

909

995

Mazut No2B(3,0S)

7.590

7.740

0

10%

300

300

231

69

Mazut No2B(3,5S)

7.220

7.360

0

10%

300

300

231

69

Mazut No3(380)

7.120

7.260

0

10%

300

300

231

69

Nguồn : Pimex

Tin liên quan