Pimex - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu Việt Nam

THÔNG BÁO: V/v thay thế người đại diện theo pháp luật Công ty Pimex

                                                                  THÔNG BÁO

                                                                     ----***----

Kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2017:

Ông: Lê Đình Chinh                 Sinh năm: 1982

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

       Là người đại diện theo pháp luật thay Ông Lê Văn Hoàn. Ông Lê Văn Hoàn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Xăng dầu Việt Nam từ ngày 09 tháng 10 năm 2017.

       Công ty thông báo tới toàn thể đối tác, Quý khách hàng biết để thuận tiện trong giao dịch.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu xăng dầu Việt Nam!

Trân trọng!

Tin liên quan