Pimex - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu Việt Nam

THÔNG BÁO: V/v thay thế người đại diện theo pháp luật Công ty Pimex

                                                                  THÔNG BÁO

                                                                     ----***----

Kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2017:

Ông: Phạm Quang Xứng                Sinh năm: 1976

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 14, xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại:  Xóm 14, xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

       Là người đại diện theo pháp luật thay Ông Lê Văn Hoàn. Ông Lê Văn Hoàn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Xăng dầu Việt Nam từ ngày 09 tháng 10 năm 2017.

       Công ty thông báo tới toàn thể đối tác, Quý khách hàng biết để thuận tiện trong giao dịch.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu xăng dầu Việt Nam!

Trân trọng!

Tin liên quan