Pimex - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu Việt Nam

Thông báo về việc: Công ty cổ phần bất động sản và xuất nhập khẩu Việt Nam đăng ký thành công bản quyền thương hiệu "PIMEX".

Ngày 20/01/2016 Công ty nhận được Quyết định số 1572/QĐ-SHTT của Cục Sở Hữu Trí Tuệ, về việc chấp thuận đơn đăng ký bản quyền thương hiệu "Pimex". Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố Thương hiệu PIMEX trên các nhóm hàng hóa/ dịch vụ tương ứng với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ. 

      

Tin liên quan